> DE > EN

Düsenkern Tonne / D-060

Technische Daten

Tonnen-Kern im Tonnengehäuse / D-140

Technische Daten

Tonnen-Kern in VA-Gehäuse / D-141

Technische Daten

Tonnen-Kern im ¼’’-Gewindegehäuse / D-142

Technische Daten

Polierdüse im Tonnengehäuse / D-143

Technische Daten

Tonnen-Kern im ¼’’-Gewindegehäuse mit Schlitz / D-144

Technische Daten

Tonnen-Kern im 1/8’’-Gewindegehäuse / D-145

Technische Daten

Tonnenkern + Buchse + O-Ring / D-500

Technische Daten